Αρχική σελίδα » Αναζήτηση

Αναζήτηση

Για να διευκολυνθεί η αναζήτηση σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τελεστές:

  • το σύμβολο | (που αντικαθιστά το λογικό OR),
  • το σύμβολο & (που αντικαθιστά το λογικό AND),
  • το σύμβολο ~ (που αντικαθιστά το λογικό NOT) και
  • τις παρενθέσεις () (που χρησιμεύουν για την ομαδοποίηση των αναζητήσεων)


Παράδειγμα, "πανεπιστήμιο & ~επιτυχόντες''
Η μηχανή αναζήτησης θα επιστρέψει κείμενα που περιέχουν τη λέξη πανεπιστήμιο και ταυτοχρόνως δεν περιέχουν τη λέξη επιτυχόντες.

Παράδειγμα, "(πανεπιστήμιο| σχολές) & ~επιτυχόντες"
Η μηχανή αναζήτησης θα επιστρέψει κείμενα που περιέχουν τη λέξη πανεπιστήμιο ή τη λέξη σχολές και ταυτοχρόνως δεν περιέχουν τη λέξη επιτυχόντες.